ยูเอชส่งเครื่องบินเอฟ-16 ไปฝึกนักบินของยูเครน

การฝึกบินเครื่องบินเอฟ-16 ให้นักบินชาวยูเครน

กองทัพของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้บริจาคเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 จํานวน 5 ลํา เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกนักบินใหม่ที่ตั้งอยู่ในประเทศโรมาเนีย ซึ่งจะใช้ฝึกนักบินชาวยูเครนให้สามารถบินเครื่องบินขับไล่ชนิดนี้ได้

กระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ ประกาศ เรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ระบุว่าเครื่องบินเอฟ-16 ลําแรกได้ถูกส่งมายังศูนย์ฝึกนักบินเอฟ-16 ยุโรป (EFTC) ในเมืองบอร์เชอา ประเทศโรมาเนียแล้ว

“ศูนย์ฝึกในประเทศโรมาเนียจะใช้เครื่องบินเหล่านี้ในการให้การฝึกซ้ําสําหรับผู้ฝึกสอนเครื่องบินเอฟ-16ที่ได้รับการว่าจ้าง หลังจากนั้นจะให้การฝึกแก่นักบินชาวโรมาเนียและยูเครน เครื่องบินจะถูกบินเฉพาะในอากาศยานของประเทศสมาชิกนาโต้เท่านั้น” กระทรวงกลาโหมระบุไว้ในการแถลงข่าว

โครงการศูนย์ฝึก EFTC นี้ได้รับการวางแผนระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ในเมืองวิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย ในต้นปีนี้ โดยมีกลุ่มประเทศตะวันตกจํานวน 11 ประเทศร่วมกันสนับสนุนให้ความสามารถในการบินเครื่องบินเอฟ-16 แก่ประเทศยูเครน บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเอฟ-16 ชื่อ Lockheed Martin ก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อช่วยบํารุงรักษาเครื่องบินดังกล่าวด้วย

กองทัพของประเทศเนเธอร์แลนด์ระบุว่าจะให้เครื่องบินเอฟ-16 จํานวน 12-18 ลําเพื่อการฝึก” แต่ยืนยันว่า “เครื่องบินเหล่านี้ยังคงเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์” อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อ Kajsa Ollongren ได้กล่าวไว้เมื่อเดือนกันยายนว่าประเทศจะส่งมอบเครื่องบินเอฟ-16 ของตนให้แก่กองทัพยูเครนในปีหน้าภายหลังจากที่นักบินได้รับการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว

ประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะบริจาคเครื่องบินเอฟ-16 ให้แก่ประเทศยูเครนเช่นกัน โดยประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าจะส่งเครื่องบินเอฟ-16 จํานวน 19 ลําจากทั้งหมด 43 ลํา ในขณะที่นอร์เวย์กล่าวว่าอาจส่งได้น้อยกว่า 10 ลํา ส่วนประเทศเบลเยียมก็ได้กล่าวว่าจะส่งเครื่องบินเอฟ-16 ให้ประเทศยูเครน แต่จะเริ่มส่งได้ในปี ค.ศ. 2025

ในการสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของประเทศโปรตุเกสเมื่อเดือนสิงหาคม ประธานาธิบดียูเครนชื่อวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ ได้กล่าวว่าประเทศยูเครนได้ตกลงรับเครื่องบินเอฟ-16 จากประเทศพันธมิตรตะวันตกได้ถึง 60 ลํา แต่ก็กล่าวว่าประเทศต้องการเครื่องบินขับไล่ประมาณ 160 ลํา “เพื่อมีกองทัพอากาศที่มีความสามารถป้องกันรัสเซียไม่ให้ควบคุมอากาศที่ยูเครนได้”

ถึงแม้ฝ่ายยูเครนจะยังคงอ้างว่าเครื่องบินเอฟ-16 อาจทําให้สถานการณ์บนสมรภูมิเปลี่ยนแปลงได้ แต่รัสเซียก็ได้ปฏิเสธข้ออ้างนี้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียชื่อเซียร์เกย์ โชยกู ได้กล่าวไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า กองทัพรัสเซียสามารถทําลายกองบินเอฟ-16 ของยูเครนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 20 วัน รัฐบาลรัสเซ