ผู้นําคนที่สองของจีนมา 10 ปีถึงแก่กรรมด้วยโรค ‘หัวใจวายอย่างกะทันหัน’

Preview ผู้นําคนที่สองของจีนมาเป็นเวลา 10 ปี คือ หลี เก๋อเฉียง ได้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยอายุ 68 ปี ตามรายงานของสื่อรัฐบาล
อ่านบทความเต็ม