ผบ.ทบ. ยกย่องประยุทธ์สุภาพบุรุษ ทำตามคำสั่งศาล เดินตามระบอบประชาธิปไตย

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) ชื่นชม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเป็นสุภาพบุรุษ ที่ทำตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี

ผบ.ทบ. กล่าวอีกว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ทำตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนี้ยังเป็นสิ่งที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยด้วย

“ผมขอยกตัวอย่างเรื่องของท่านพลเอกประยุทธ์ ทุกคนควรชื่นชม และ ยกย่องท่าน ท่านปฏิบัติตามระบบของประชาธิปไตย ทั้งนิติศาสตร์ คือการตรวจสอบ มีเรื่องอะไรก็ร้องไปที่ตุลาการ และทางตุลาการก็สั่งมาที่ฝ่ายบริหาร ว่าฝ่ายบริหารก็ปฏิบัติตามฝ่ายตุลาการ”

นี่คือระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องยอมรับและชื่นชมว่าท่านคือสุภาพบุรุษ ท่านคือผู้นำ ท่านคือแบบอย่างของชายชาติทหาร สุภาพบุรุษ ที่ว่าทางฝ่ายตุลาการปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตาม นี่คือสิ่งที่ดีๆ ที่สังคมของประเทศเราที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปฏิบัติอย่างนี้

ไม่ใช่ว่าพอตุลาการพูดมาก็ไปคิดแทน ไปคาดการณ์กันเอาเอง เหมือนฝ่ายอื่นๆ ซึ่งมันไม่ใช่ นี่คือสิ่งดีๆ ขึ้น เช่นเดียวกับ วันนี้ นักศึกษาวิชาทหาร ที่เป็นผู้หญิง ทุกคนไม่ได้เป็นทหาร อยากฝึกเป็นทหาร อยากรับใช้ชาติ

ซึ่งทุกคนมีงานทำหมดแล้ว แต่เข้ามารับราชการทหาร เอาความรู้ไปรับใช้ประชาชน นี่คือสิ่งดีๆ ที่อยากฝากสื่อ ที่นำเสนอสิ่งที่ดีกับประชาชนและประเทศ”

เมื่อถามว่า ถึงที่สุดนายกฯ ต้องพ้นหน้าที่ไปจะยังไงต่อ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ไม่ตอบคำถาม และเดินขึ้นรถไปทันที