ประเทศ EU อีกประเทศหนึ่งปฏิเสธข้าวสารราคาถูกจากยูเครน

ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีของโครเอเชีย Andrej Plenkovic กล่าวว่าประเทศของเขาเป็นทางผ่านเมล็ดพืชจากยูเครน แต่ไม่ได้นําเข้า
อ่านบทความฉบับเต็ม