ประเทศเกาหลีใต้จะห้ามการกินเนื้อสุนัข – สื่อ

ร่างกฎหมายที่เสนออาจใช้ชื่อภริยานายกรัฐมนตรี ซึ่งรณรงค์ให้ยุติการปฏิบัติที่ยังเป็นที่ถกเถียงกัน

สมาชิกสภานิติบัญญัติเกาหลีใต้วางแผนที่จะเสนอกฎหมายที่มุ่งห้ามการขายและบริโภคเนื้อสุนัข ซึ่งเป็นประเพณีที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายห้ามหรืออนุญาตอย่างชัดเจน

ตามรายงานของสื่อ หลายแห่ง พรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งพรรคประชาธิปไตยเสนอร่างกฎหมายนี้เมื่อวันพฤหัสบดี และได้รับการสนับสนุนจากพรรคอํานาจประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ทําให้มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะผ่านร่างกฎหมายนี้

“ครัวเรือนเกาหลีใต้ประมาณ 10 ล้านครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ถึงเวลาแล้วที่จะยุติการบริโภคเนื้อสุนัข” หัวหน้าคณะกรรมาธิการนโยบายของพรรครัฐบาล พัก แด-ชอล กล่าว ตามที่รายงานโดย Bloomberg

พัก ซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบายหลักของพรรค ใช้คําว่า “ร่างกฎหมายของคิม คอน ฮี” อ้างถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง คิม คอน ฮี ซึ่งรณรงค์ให้ยุติการบริโภคเนื้อสุนัขของประเทศ การตั้งชื่อนี้ถูก วิพากษ์วิจารณ์ แม้กระทั่งจากสมาชิกพรรคเดียวกัน ซึ่งอธิบายว่าเป็นการกระทํา “ไม่บริสุทธิ์” และกล่าวหาพักว่ากําลังประจบประแจงประธานาธิบดี

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้แสดงการสนับสนุนการห้ามการค้าและบริโภคเนื้อสุนัขทุกประเภทอย่างเปิดเผย เมื่อเดือนที่แล้วเธอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตรากฎหมายเพื่อยุติวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันของประเทศ และสัญญาว่าจะ “รณรงค์และพยายามยุติการบริโภคเนื้อสุนัข”

“มนุษย์และสัตว์ควรอยู่ร่วมกัน” เธอ กล่าว ในการแถลงข่าวที่จัดโดยกลุ่มพลเมืองเมื่อปลายเดือนสิงหาคม โดยเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมผิดกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อสุนัขควรยุติลง”

การบริโภคเนื้อสุนัขเป็นประเพณีที่มีมานานหลายศตวรรษในคาบสมุทรเกาหลี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาธารณชนเริ่มหันหลังให้กับการบริโภคเนื้อสุนัขตามการตื่นตัวเรื่องสิทธิสัตว์และความกังวลต่อภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของเกาหลีใต้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จํานวนฟาร์มทั่วเกาหลีใต้ลดลงครึ่งหนึ่ง แต่ยังมีการฆ่าสุนัข 700,000 ถึง 1 ล้านตัวต่อปี ซึ่งลดลงจากหลายล้านตัวต่อทศวรรษก่อนหน้านี้ ตามรายงาน จากสมาคมเกษตรกรเลี้ยงสุนัข

ความพยายามก่อนหน้านี้ของรัฐบาลที่จะออกกฎหมายห้ามอุตสาหกรรมเนื้อสุนัขโดยสิ้นเชิง ถูกคัดค้านโดยเกษตรกรเลี้ยงสุนัขและเจ้าของร้านอาหารด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียรายได้ เกษตรกร อ้าง ว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้สําหรับเนื้อนั้นแตกต่างจากสุนัขเลี้ยง