ประวัติ “ครูมืด ประสาท ทองอร่าม” จากเด็กสลัม สู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรม

อาลัย ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์วัฒนธรรมไทย เสียชีวิตแล้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร โพสต์ระบุว่า สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ขอเเสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์แห่งการนาฏยสังคีตไทย ซึ่งท่านเคยมีโอกาสมาเเสดงโขน ชุด รามาวตาร ที่ลานเมรุพรหมทัต กลางเมืองพิมายของเรา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาด้วยครับ

อ่านข่าว อาลัย “ครูมืด” บรมครูโขน ปรมาจารย์วัฒนธรรม เสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้ ครูมืด ประสาท ทองอร่าม เคยเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเอง จากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรม โดยเล่าว่าในอดีตเคยลำบากจนต้องขอข้าววัดกิน บ้านที่อยู่หลังคาติดกันหมด แต่เนื่องจากถิ่นที่ตนอยู่ถึงแม้จะห่างไกลความเจริญ แต่ก็มีบุคคลทรงความรู้ และศิลปินแห่งชาติ จึงมีโอกาสเข้าไปเรียนดนตรีนาฏศิลป์ ซึ่งเริ่มจากการที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณปู่ คุณพ่อ และคุณอา เป็นนักดนตรีไทย

บทสัมภาษณ์ในนิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 157 มกราคม 2557 ครูมืดยังบอกด้วยว่า “คุณปู่ คุณพ่อ คุณอาเป็นนักดนตรีไทย อยู่ที่บ้านคุณครูหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ เชื้อสายครอบครัวมาทางด้านนั้น คุณปู่ได้รู้จักกับครูดนตรีของกรมศิลปากร คือ คุณครูประสิทธ์ ถาวร ก็เลยได้ฝากฝังให้ผมเข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์ ตั้งแต่ พ.ศ.2504 นั่นจึงเป็นครั้งแรกของการจุดประกายทางด้านศิลปวัฒธรรม”

เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ครูมืด เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์ ในสาขาดุริยางค์ไทย และได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระอุปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ซึ่งทำให้ได้รับการถ่ายทอดศาสตร์นาฏศิลป์ไทยจาก อาจารย์เสรี หวังในธรรม บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทย

ต่อมา ครูมืด เข้ารับราชการในสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตำแหน่งศิลปินสำรอง ก่อนสั่งสมความรู้และประสบการณ์ก้าวสู่ตำแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดง จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

ครูมืด ประสาท ทองอร่าม มีประสบการณ์เป็นครูโขนมากว่า 50 ปี และมีผลงานการแสดง 39 เรื่อง เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านดนตรีและศิลปิน ประจำปี 2563 สาขา บุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงโดย หออัครศิลปิน Hall Of Jazz