นายกฯ ยินดี “ไทย” คว้าที่ 1 เอเชีย อันดับ 9 โลก ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ

นายกฯ ยินดีนิตยสาร Forbes จัดไทยลำดับที่ 9 ประเทศที่น่าอาศัยอยู่หลังเกษียณ ในปี 2566 และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบผลการสำรวจของเว็บไซต์นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ซึ่งเปิดเผย Annual Global Retirement Index 2023 ซึ่งจัดอันดับประเทศที่ค่าครองชีพถูกและเหมาะสำหรับอาศัยอยู่หลังเกษียณ ในปี 2566 โดยได้จัดอันดับให้ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า การจัดอันดับนี้ ทาง Annual Global Retirement Index ได้ประเมินจากหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงสภาพอากาศ วีซ่า ค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดเป็นอันดันต้นๆ ของโลก เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ทำให้สามารถรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างดี จึงทำให้ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการพำนักของชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศหลังเกษียณ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดมุ่งหมายของชาวต่างชาติทั้งจากการมาท่องเที่ยว และการมาอาศัยอยู่หลังเกษียณ โดยไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม และมีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในหมู่ชาวต่างชาติ

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และแรงจูงใจสำหรับชาวต่างชาติให้เดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีส่วนในการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของชาวต่างชาติ และได้รับความสน

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดมุ่งหมายของชาวต่างชาติทั้งจากการมาท่องเที่ยว และการมาอาศัยอยู่หลังเกษียณ โดยไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม และมีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในหมู่ชาวต่างชาติ

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และแรงจูงใจสำหรับชาวต่างชาติให้เดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ และขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีส่วนในการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของชาวต่างชาติ และได้รับความสนใจจากทั่วโลกเรื่อยมา