ทำความรู้จัก “ปราสาทวินด์เซอร์” ที่ประทับตลอดกาลของควีนเอลิซาเบธที่ 2

พระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้รับการฝังข้างพระศพของเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามี ที่ปราสาทวินด์เซอร์ ในพระราชพิธีที่จัดเป็นการภายใน หลังงานรัฐพิธีเมื่อวันจันทร์

พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดาของควีนเอลิซาเบธ และพระศพของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี ประทับอยู่ที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จในปราสาทแห่งนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ พระราชพิธีพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธถูกจัดที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ ก่อนพระบรมศพจะถูกเคลื่อนมายังปราสาทวินด์เซอร์

รอยเตอร์รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ประทับตลอดกาลแห่งนี้ของควีนเอลิซาเบธ

  • ปราสาทวินด์เซอร์เป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์และพระราชินีของอังกฤษกว่าสิบพระองค์ โดยพระบรมศพส่วนใหญ่จะอยู่ที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ รวมทั้งพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ที่สวรรคตเมื่อปี 1547 และพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยการบั่นพระเศียรเมื่อปี 1649
  • ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ในช่วงศตวรรษที่ 11 เว็บไซต์ Royal Collection Trust ระบุว่า ปราสาทวินด์เซอร์เป็นปราสาทที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีผู้อาศัยอยู่ ปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประทับของกษัตริย์อังกฤษ 40 พระองค์ รวมถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ด้วย
  • โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1475 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และเป็นแหล่งรวบรวมปูชนียวัตถุต่าง ๆ เช่น ไม้กางเขน Cross Gneth ที่มีตำนานเล่าขานว่า มีส่วนประกอบของไม้กางเขนที่พระเยซูทรงถูกตรึง และดาบของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ที่คาดว่าเป็นดาบที่พระองค์ทรงใช้ออกศึก
  • ควีนเอลิซาเบธทรงมีพระประสงค์ให้สร้างโบสถ์อนุสรณ์สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 บริเวณข้างโบสถ์น้อยหลักเมื่อปี 1962 โดยตั้งชื่อตามพระราชบิดาของพระองค์ โบสถ์อนุสรณ์แห่งนี้เป็นที่ฝังพระบรมศพและพระศพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี และเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระราชธิดาองค์รองของทั้งสองพระองค์
  • หีบพระศพของเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามีของควีนเอลิซาเบธ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 เมษายนปีที่แล้ว ประทับที่ห้องโถงใต้ดินของปราสาทวินด์เซอร์ เพื่อรอการถวายการฝังพระศพพร้อมกับควีนเอลิซาเบธ