ญี่ปุ่น ‘มีความเสี่ยงที่จะทําให้ทั่วโลกติดเชื้อ’ – จีน

การปล่อยน้ําเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของญี่ปุ่นอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนทั่วโลก

รัฐบาลจีนได้ตําหนิวิธีการจัดการของญี่ปุ่นอีกครั้งว่าเป็นการกระทําที่ “ไม่รับผิดชอบ” ในการที่จะปล่อยน้ําเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งได้รับความเสียหายเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก โดยญี่ปุ่นได้ปล่อยกลุ่มที่สามไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน หวัง เหวินปิน กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ญี่ปุ่นกําลัง “แพร่กระจายความเสี่ยงของการปนเปื้อนไปทั่วโลกอย่างไม่มีมารยาทและไม่รับผิดชอบ” ตามเว็บไซต์ของกระทรวง

หวัง เหวินปิน ยังเพิ่มอีกว่า เหตุการณ์ที่น้ําเสียกัมมันตภาพรังสีได้กระจายไปที่พนักงานของโรงงานเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารภายในที่มีปัญหาและนโยบายการทําเหมือนว่ามีปัญหาของ TEPCO (Tokyo Electric Power Company)

เขายังเพิ่มอีกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีความสงสัยอีกครั้งต่อความน่าเชื่อถือของแผนการปล่อยที่อ้างว่ามีความปลอดภัยและโปร่งใสของญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้เริ่มปล่อยน้ําเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปริมาณเทียบเท่ากับสระว่ายน้ําขนาดโอลิมปิก 540 สระ

การปล่อยครั้งที่สามเริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 17 วันจึงจะแล้วเสร็จ

วิธีการจัดการดังกล่าวได้รับการตําหนิอย่างรุนแรงจากบางส่วนของชุมชนนานาชาติ ซึ่งรวมถึงจีนและรัสเซียที่ได้ห้ามนําเข้าอาหารทะเลจากพื้นที่ดังกล่าว อ้างว่าญี่ปุ่นก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นอ้างว่าน้ําเสียกัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยสู่ทะเลไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ และในการจัดการของญี่ปุ่นซึ่งจะใช้เวลาหลายทศวรรษนั้น น้ําเสียดังกล่าวจะถูกผสมกับน้ําทะเลอย่างหนาแน่น

องค์การปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดการน้ําเสียดังกล่าวของญี่ปุ่นได้ยืนยันกับญี่ปุ่นในเดือนกันยายนว่า จะสามารถ “ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนทั่วโลกว่าการปล่อยนี้จะไม่เกิดอันตรายใด ๆ”

อย่างไรก็ตาม หวัง เหวินปิน เพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีว่า ญี่ปุ่นควร “พิจารณาถึงความกังวลที่แพร่หลายทั่วโลกอย่างจริงจัง มีการปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน และจัดการกับน้ําเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีอย่างรับผิดชอบ”

ความขัดแย้งทางการทูตดังกล่าวทําให้เกิดความกังวลต่ออนาคตของการนําเข้าอาหารทะเลของจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้กระทบต่อเกษตรกรหอยนางรมในภูมิภาคฮอกไกโดซึ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะประมาณ 500 กิโลเมตรที่ใช้โรงงานในจีนในการประมวลผลหอยนางรม