ชวน หลีกภัย ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ปมประยุทธ์เป็นนายกฯ ครบ 8 ปีหรือยัง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยเมื่อวันจันทร์ (22 ก.ค.) ว่าจะส่งคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นครบ 8 ปี เมื่อใด

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 ตอนหนึ่งระบุว่า บุคคลหนึ่งจะนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ นั้นหลังจากรัฐประหารรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ก็แต่งตั้งตัวเองผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. ปีเดียวกัน ดังนั้นถ้านับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค. 2565 พอดีตามความเข้าใจของผู้คนในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงของอีกหลายฝ่ายว่า วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเริ่มนับตั้งแต่วันนั้นได้หรือไม่ เพราะเป็นการดำรงตำแหน่งก่อนมีรัฐธรรมนูญ 2560 บ้างก็มองว่าควรเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ บ้างก็มองว่าควรนับตั้งแต่วันได้รับการโปรดเกล้าฯ หลังการเลือกตั้งปี 2562

ถึงอย่างนั้น ฝ่ายที่มองว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรก้าวลงจากตำแหน่งในวันที่ 23 ส.ค. นี้ ยกมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาเป็นเหตุผลว่าต้องนับตั้งแต่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เพราะข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” 

ไม่ใช่แค่นั้น อีกเหตุผลหนึ่งที่มองว่าอาจยืนยันได้นว่าวาระการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ คือ การที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยกเว้นไม่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ แสดงบัญชีทรัพย์สินหลังการเลือกตั้ง 2562 ว่าเป็นเพราะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2557