ชลบุรีอ่วม โควิดรายสัปดาห์ +10,648 เสียชีวิต 12 ราย ส่วนใหญ่สูงอายุ-มีโรคประจำตัว

สสจ.ชลบุรี รายงานยอดโควิด-19 รายสัปดาห์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 10,648 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2566

ในสัปดาห์นี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 10,648 ราย และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 12 ราย

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จังหวัดชลบุรี ขอให้ประชาชน ปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้

1.ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก บางรายอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามดุลยพินิจของแพทย์ และผู้ติดเชื้อมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ DMH (เว้นระยะห่างตามควร สวมแมสก์ ล้างมือ) อย่างเคร่งครัด

2.แนะนำให้ประชาชนทุกคน “ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMH และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี” เน้นย้ำผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวซึ่งยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต และอาการรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ จึงควรรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์และรับการกระตุ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และสำหรับผู้ที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดี ควรได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป หรือ Long-Acting Antibody (LAAB) โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

3.สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมียและผู้คุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 และผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ “ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่” ก่อนฤดูฝน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน