กทม. ชวนร่วมโปรเจกต์ Bangkok Street Performer สร้างเมืองมีชีวิต ผ่านการแสดงทั่วมุมเมือง

Colorful Bangkok เป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าส่งเสริมศิลปะและสร้างสีสันให้กับเมือง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 และกรุงเทพฯ ก็เล็งเห็นว่า “การแสดงเปิดหมวก” เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่สามารถทำให้เมืองมีชีวิตชีวาได้  ในเดือนมกราคม 2566 นี้ กรุงเทพฯ จึงเปิดรับสมัครคนมีฝันและคนมีไฟ เพื่อเข้าร่วมโปรเจกต์ Bangkok Street Performer ซึ่งกรุงเทพฯ จะเปิดพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงให้แสดงเปิดหมวก ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถด้านการร้อง เล่นดนตรี แสดงละคร เต้นรำ มายากล จักกลิ้ง หรือการแสดงในรูปแบบอื่น ๆ ก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ “เพื่อสร้างเมืองที่มีชีวิต ผ่านการแสดงทั่วทุกมุมเมือง” ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 216 นโยบายของกรุงเทพฯ 

เปิดรับสมัครนักแสดง (รอบแรก) แบ่งเป็นระดับนักเรียน/ นักศึกษา 20 ทีม และระดับบุคคลทั่วไป 20 ทีม ทั้งนี้ จะมาแบบเดี่ยวหรือแบบก็ได้ ไม่จำกัด สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/BMA-Music-Application ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 มกราคม 2566 จากนั้นคณะกรรมจะคัดเลือกผ่านวิดีโอโชว์ความสามารถ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะสามารถเริ่มจองพื้นที่ทำการแสดงได้ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 และต้องเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (โดยไม่จำเป็นต้องแสดงทุกวัน) ทั้งนี้ กรุงเทพฯ จะประกาศรายชื่อพื้นที่ทำการแสดงอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้

เงื่อนไขสำหรับเปิดทำการแสดงในครั้งนี้ กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนจองพื้นที่ทำการแสดงตามระยะเวลาที่กำหนดได้ และต้องทำการแสดงภายในพื้นที่ลงทะเบียนผ่านระบบเท่านั้น โดยใช้ระดับเสียงให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่นเดียวกับไม่กีดขวางทางเดิน นอกจากนี้ การแสดงต้องไม่ทำการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย และไม่อนุญาตให้ขายสินค้าในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ผู้ทำการแสดงสามารถรับเงินสนับสนุนการแสดงจากผู้ได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ โดยที่การสนับสนุนเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ